Vejledning
Til læreren
Materialet er et interaktivt undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i familien på Kvostedgården. Perioden er slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.
Det bygger dels på historisk kildemateriale om Kvostedgården og dens beboere, dels på almen historisk viden om bondesamfundet.
Web-sitet er udarbejdet af Hjerl Hedes Frilandsmuseum i løbet af 2008 med støtte fra Uni-C.

Målgruppe
Materialet henvender sig til børn i 4.-6.kl. og kan anvendes i fagene historie, dansk og de musiske fag (se: www.faellesmaal.uvm.dk).
Det kan endvidere anvendes af børn udenfor skolen, enten som optakt til et museumsbesøg, eller hvis man bare har lyst til at spille spil og høre fortællinger fra den tid.

Mål

– at skabe et univers af læringselementer hvor børn i det 21. århundrede ad forskellige veje og på forskellige niveauer kan få kendskab til/ forståelse af dagliglivet, især børnenes rolle i en familie/landsby i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet for at kunne perspektivere og debattere deres egen rolle i dagens samfund

Opbygning
Web-sitet består af tre dele:

Kvostedgårdens historie
– bygget op som en ”tidslinje” over ejerne af gården tilbage fra 1688 og frem til salget til Hjerl Hedes Frilandsmuseum i 1933. I forbindelse med udflytning og genopbygning af gården i 1811 følger man arbejdet med at bygge et bindingsværkshus – speaket og understøttet af en flash-video. Gårdens forandringer og udvidelser kan følges gennem oplysninger fra brandtaxationer, og i forbindelse med generationsskift gives der eksempler på aftægtskontrakter indgået mellem forældre og den søn eller datter, der skulle overtage gården.
Historien slutter med et interview og video-klip af to personer, Keld og Bjarne, som er i familie med de sidste ejere af gården. Keld, der er den ældste, har endda tilbragt flere år af sin barndom på gården.

Et flash-spil
- hvor børn kan opleve en dag i sensommeren 1784, som Mads på 12 år eller Marie på 10 år oplevede den.
Spillet er bygget så eleven styrer en spille-figur gennem en række opgaver. Disse opgaver kan enten forgå i en scene, hvor man bruger musen til "point-and-click" interaktivitet eller på et kort set i isometrisk perspektiv, hvor man bruger piletasterne til at styre figuren.
Ikon-forklaring og hjælp til at spille er integreret i selve spillet. Har spilleren brug for hjælp klikker de blot på ?-ikonet og der vil være en forklaring til at interagere med verdenen.

Ekstra materiale
som består af
- en fortælling der følger familien på Kvostedgården en dag i 1784, 1788 og 1813
Fortællingen er speaket og understøttes af en flash-video. Teksten kan downloades
- et speak der fortæller om det gamle landsbysamfund, understøttet af en flash-video
- Leksikon - korte tekster der forklarer/ beskriver ting, begivenheder m.m.
- fakta-ark der viser de forskellige familiemedlemmers arbejde i løbet af et år:
drengens, pigens, mandens og kvindens arbejde.
- fakta-ark der viser døgnrytmen på en gård henholdsvis en sommerdag og en vinterdag
- link til filmklip af smeden i arbejde og den virtuelle vandmølle.

Læring
Børn er forskellige og lærer på forskellige måder. Læringen bliver langt mere effektiv, når den tilrettelægges sådan, at den tilgodeser det enkelte barns måde at lære på. Computeren kan anvendes på en måde, der appellerer og stimulerer flere sanser samtidigt. Derfor kan den nå ud til flere forskellige typer børn og dermed tilgodese det enkelte barns læringsstile.

Dette materiale giver børn mulighed for at lære historie gennem
- lyd:
landsbyens lyde – dyrene, vandmøllens kværne, smedens slag på ambolten m.m. speakede fortællinger og forklaringer i spillet
- tekst:
fortællingen kan printes ud som pdf fil
Kvostedgårdens historie
korte tekster der forklarer/beskriver ting og begivenheder m.m.
spilleregler
- billeder:
billeder og tegninger der understøtter fortællinger og fakta-ark
- film:
filmklip af smeden i arbejde og video af Keld og Bjarne
- interaktivitet:
her skal børn selv være aktive for at komme igennem dagen ved enten at være Mads eller Marie

Web-sitet har endvidere en flad struktur, der betyder, at børn selv kan vælge, hvor de vil starte.
Nogle vil gå direkte til spillet og når måske ikke længere, andre vil gå kronologisk frem.
Man behøver ikke at arbejde med alle tre dele for at opnå en viden om børnenes rolle dengang.

Materialet kan enten anvendes selvstændigt eller som forberedelse til et besøg på Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Her kan børn besøge Kvostedgården, som den så ud i 1813 og de steder og værksteder, som de har stiftet bekendtskab med på web-sitet. De kan også ”opleve historien” på egen krop ved at arbejde i de gamle huse og værksteder med de ting, som de har oplevet i spillet: lave mad, kærne smør, karte og spinde, snitte spisebrikker, skeer og smøreknive, svinge hammeren hos smeden, høste korn m.m.
Planlæg et besøg på museet – se nærmere www.hjerlhede.dk for skoler og grupper.